Законодательство Украины

Сайт общества любителей спортивного рыболовства

Про затвердження Положення про Державну інспекцію охорони, відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства. Наказ Міністерства аграрної політики України від 12 травня 2005 року N 198

Відносини, пов'язані з веденням Червоної книги України, охороною, використанням та відтворенням рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, регулюються законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний світ", "Про рослинний світ", "Про природно-заповідний фонд України", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,  для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства

Генеральная Ассамблея, вновь подтверждая основные цели Организации Объединенных Наций, в частности поддержание международного мира и безопасности, развитие дружественных отношений между нациями и осуществление международного сотрудничества в разрешении международных проблем в экономической, социальной, культурной, технической, интеллектуальной или гуманитарной областях, сознавая, что:

Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей.

Причал №79

Есть такое райское месть, одесситы скажут шикарное место в северо-западном районе черноморского побережья. Это протянувшийся на 10 км вдоль Днестровского лимана коса Каролино-Бугаз. История косы уходит в страну к походам князя Олега на Царьград, откуда и происходит название Царьградское гирло и Царьградский маяк. Не так давно в районе так называемого «узкого места» был пролив, который назывался Очаковским гирлом.

Телефон шкиперской:
+38 (068) 214-81-24

Новости

Лента не найдена.